เช็คอินให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ เพียง 3 ขั้นตอน
__________________________________________________________________________________

1.ผู้โดยสารแจ้งหมายเลขการจอง (Booking Number) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ

สำหรับเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือพาสปอร์ต ในการเช็คอิน โดยผู้ใหญ่ 1 คน ต่อเด็กทารก 1 คน ในการเดินทางเท่านั้น

สำหรับเด็กอายุ 2-11 ปี ใช้ใบสูติบัติฉบับจริง หรือบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตในการเช็คอิน และไม่ได้รับอณุญาติให้เดินทางโดยลำพัง จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่เท่านั้น


2.รับ Boarding Pass(ตั๋วเดินทาง)


3.เตรียมตัวออกเดินทางไปกับนกแอร์


ข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับการเช็คอิน
______________________________________________________________________


เที่ยวบินภายในประเทศ
  • เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3
  • เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอินก่อนเวลาออกเดินทาง 2 ชั่วโมง และปิดให้บริการ 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
  • ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้งเกท) ก่อนเวลาออกเดินทาง 40 นาที และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก
เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1) ชั้น 3
  • เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอินก่อนเวลาออกเดินทาง 3 ชั่วโมง และปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
  • ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้งเกท) ก่อนเวลาออกเดินทาง 40 นาที และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก
  • ผู้โดยสารต้องแจ้งหมายเลขยืนยันการจอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระโหลดลงเครื่องสามารถใช้บริการเช็คอินทางโทรศัพท์ได้ที่ 1318

 

สำหรับการเดินทางกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก นกแอร์ได้มีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้คุณได้อุ่นใจตลอดการเดินทาง

เด็กสามารถเดินทางโดยลำพังได้หรือไม่
 

นกแอร์อนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ให้สามารถเดินทางโดยลำพังได้

สามารถจองที่นั่งสำหรับทารกได้อย่างไร

เด็กทารกสามารถเดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กำหนดให้ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารกที่นำมานั่งตัก 1 คนเท่านั้น หากต้องการให้เด็กทารกมีที่นั่งโดยสาร หรือสำหรับเด็กที่อายุเกินกว่า 2 ปี จะต้องทำการจองที่นั่งและเสียค่าโดยสารตามปกติ

นกแอร์มีการแบ่งแยกประเภทผู้โดยสารระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กทารกได้อย่างไร


ผู้โดยสารที่เป็น "เด็กทารก" คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี"ผู้โดยสาร" คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและสำหรับเด็กทารกที่นั่งตักผู้ใหญ่นกแอร์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คนเท่านั้น

* สำหรับเด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เดินทาง


© 2015 Copyright Bangkokthaifly.com ร้านค้าจำหน่ายตั๋วโดยสาร สายการบินนกแอร์

บริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบิน Nok air ทุกเส้นทางในประเทศต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด สอบถามราคา  โปรโมชั่น ตารางเที่ยวบิน
×